MEJÄ-malja

MEJÄ-MALJA kiertopalkinnon säännöt

1. Palkinto on perustettu 1994.
2. Palkinnon on lahjoittanut Pirjo ja Jouko Palosaari kilpailtavaksi metsästyskoirien jäljestämiskokeessa, toivoen tällä tavalla voivansa kannustaa Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerhon jäseniä harrastamaan ko. koemuotoa.
3. Palkinnosta kilpaillaan kerran vuodessa Kanta-Hämeen mäyräkoirakerhon järjestämässä metsästyskoirien jäljestämiskokeessa Suomen kennelliton hyväksymiä koesääntöjä noudattaen.
4. Palkinnosta saavat kilpailla kaikki Kanta-Hämeen mäyräkoirakerho ry:n jäsenten omistamat mäyräkoirat, joilla on oikeus koesääntöjen mukaan osallistua tähän kokeeseen.
5. Palkinnon saa omakseen kahdella peräkkäisellä tai yhteensä kolmella kiinnityksellä.
6. Palkintoon saa vuodeksi kerrallaan kiinnityksen se Kanta-Hämeen mäyräkoirakerho ry:njäsenen omistama mäyräkoira, joka on edellä mainitussa kokeessa saavuttanut korkeimman pistemäärän avoimessa luokassa.
7. Sellaisena vuonna, jolloin Kanta-Hämeen mäyräkoirakerho on estynyt järjestämään metsästyskoirien jäljestämiskoetta, palkinto jaetaan kerholaisen omistamalle koiralle, joka kyseisen koevuoden aikana on muissa metsästyskoirien jäljestämiskokeissa saavuttanut kahdessa kokeessa yhteenlaskettuna korkeimman pistemäärän avoimessa luokassa. Tällöin palkinto jaetaan Kanta-Hämeen mäyräkoirakerhon vuosikokouksessa.
8. Palkinnon saaja on velvollinen hoitamaan sitä hyvin sekä palauttamaan palkinnon riittävän ajoissa ennen seuraavaa palkintojen jakoa.