Kerhon vuosikokous 12.4.2023 klo 18.00

Tervetuloa Kanta-Hämeen mäyräkoirakerho ry:n vuosikokoukseen 12.4.2023 klo 18. Paikkana Kennelpiirin tila (Parolantie 13, Hämeenlinna).

Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen mukaiset asiat, mm.
– Kokouksen avaus
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen työjärjestys
– Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
– Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuunvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja
– Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
– Valitaan hallituksen varajäsenet
– Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö.
– Valitaan kerhon edustajat Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n liittokokouksiin ja Etelä-Hämeen Kennelpiirin vuosikokouksiin
– Käsitellään muut jäsenten esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun
– Vahvistetaan kannatusjäsenten maksun suuruus
– Käsitellään muut esille tulevat asiat joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä
– Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

 

Kokouksen jälkeen palkitaan 2022 ansioituneet kerholaiset

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*